Groovy Little Velvets is een KK1 en KK2 gecertificeerde kennel


Email   Groovylittlevelvets@live.nl   Of bel   +31646161766Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.groovylittlevelvets.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Sophie de Beer / Groovy Little Velvets. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Sophie de Beer / Groovy Little Velvets.